www.epitesztovabbkepzo.hu

+36 1 784 1791, +36 30 647 1415

info@epitesztovabbkepzo.hu

 
 
 
eseménynaptár
 
2021 Június
hkszcspszv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

TELJES anyag (2010/K/01)

 
kategória:  Kötelező továbbképzés
tananyag típus:  szöveges
 
bírálati kód:  2010/K/01
pontszám:  0p
díj:  11000 HUF
 
státusz:  inaktív
 
 

A távoktatási anyag újonnan NEM megrendelhető!

A korábban már megrendelt távoktatás tesztjei továbbra is teljesíthetők, illetve a már sikeresen vizsgázott résztvevők az anyagot szabadon letölthetik!

AZ AKTUÁLISAN MEGRENDELHETŐ ANYAGOT LÁSD LEJJEBB! 
 
 
1. Jogi ismeretek
 
1.1. Építésügyi jogszabályi ismeretek, Építési Törvény frissítés: 2013-06-23

Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere, felépítésük, főbb fogalmaik
Az Építésügyi Törvény szerkezete, főbb előírásai

- szerző: Kovács Imre
 
1.2. Közigazgatási hatósági eljárás frissítés: 2013-06-10
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, valamint az építésügyi hatósági eljárások általános szabályai. 
Építésügyi hatósági eljárás, építészeti-műszaki dokumentációk részletes szabályai. 
Az építésügyi hatóság szervezeti rendszere (ideértve a sajátos építményfajtákat is)
Közreműködő szakhatóságok és feladataik.
- szerző: Deutsch Mária
 
1.3. Az építésfelügyelet frissítés: 2013-06-23

Feladata, szervezeti rendszere
Az építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzések rendje
Az építésfelügyeleti bírság

- szerző: Kovács Imre
 
1.4. Szerződések általános szabályai frissítés: 2013-06-10
Alakja, tárgya, tartalma, ajánlat, elfogadás
Mellékkötelezettségek: kötbér, foglaló, előleg
Építésügyi szerződések 
- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
1.5. A szakmagyakorlás során alkalmazott főbb szerződésfajták frissítés: 2013-06-10
A tervezési szerződés
- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
1.6. Az építészeti szerzői jog az építész szemszögéből frissítés: 2013-06-10

A szerzői jog jellege, tárgya, alanya, tartalma
Személyhez fűződő jogok, vagyoni jogok
A szerzői jog és a munkaviszony

- szerző: Vajai Tamás DLA
 
1.7. Az építészeti szerzői jog az ügyvéd szemszögéből frissítés: 2013-06-10

Alapfogalmak
Megsértésének jogkövetkezményei
A felhasználási szerződés

- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
1.8. Az építésügyi szakmagyakorlás általános követelményei frissítés: 2013-06-10

Szakirányú végzettség és gyakorlat
Jogosultsági vizsga
Névjegyzékbe vétel
Továbbképzés 

- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
1.9. Építmények tűzvédelmi követelményei frissítés: 2012-06-18
Hazai tűzvédelmi szabályozás
Alapfogalmak
Homlokzati tűzterjedés
Éghető hőszigetelésű homlokzati bevonatrendszerek
Padlóburkolatok tűzvédelmi teljesítményei

- szerző: dr. Takács Lajos Gábor
 
1.10. Speciális tervdokumentáció típusok frissítés: 2013-06-10

Talajmechanikai és geotechnikai dokumentáció. 
Kilátási-rálátási terv, látványterv, utcakép.
Biztonsági és egészségvédelmi terv

- szerző: Deutsch Mária
 
1.11. Az építőipari kivitelezés szabályai, dokumentumai frissítés: 2013-06-23

A kivitelezési tevékenység általános szabályai
A kivitelezés folyamata, résztvevői, feladat- és hatáskörük
A kivitelezési tevékenység folytatásának feltételei
Az E-napló

- szerző: Kovács Imre
 
1.12. A jogról általában frissítés: 2013-06-10
Jogi környezet
Jogalkotás
Nyilvánosság
- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
1.13. Szerződések általános szabályai frissítés: 2013-06-10
Alakja, tárgya, tartalma, ajánlat, elfogadás
Mellékkötelezettségek: kötbér, foglaló, előleg
Építésügyi szerződések 
- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
1.14. Munkajogi alapismeretek frissítés: 2013-06-10
Munkaszerződés, munkaviszony
- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
1.15. Környezetvédelmi, természetvédelmi és egyéb szakhatóságok frissítés: 2013-06-10

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóságok szerepe, közreműködése, környezetvédelmi hatástanulmány ismérvei.
Egyéb szakhatóságok 

- szerző: Deutsch Mária
 
1.16. Műemlékvédelem frissítés: 2013-06-10

A műemléki hatóság szervezeti rendszere, feladatai.
A műemlékvédelem célja, szervezeti felépítése, műemlékké nyilvánítás rendje.
A Világörökség, a helyi építészeti örökség védelméről szóló jogszabályi előírások.
A helyi védelem. 

- szerző: Czétényi Piroska
 
1.17. Az európai közösségi jog frissítés: 2013-06-10
Általános szabályok
Szakmagyakorlásra vonatkozó irányelvek
- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
1.18. Tervpályázat, közbeszerzés frissítés: 2013-06-10
A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással, az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményei. 
- szerző: Enczi János
 
1.19. Településrendezés frissítés: 2013-06-10
Az OTÉK 2008. évi módosításai:
- a településszerkezeti és településfelhasználási változások
- szabályozási - szabályzati és tervi - válzozások
- egyéb változások
- szerző: Körmendy Imre
 
1.20. A szakmai kamarák frissítés: 2013-06-10
Hatáskör
Szervezeti rend
- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
1.21. Az építésügyi szakmagyakorlás általános követelményei frissítés: 2013-06-10

Szakirányú végzettség és gyakorlat
Jogosultsági vizsga
Névjegyzékbe vétel
Továbbképzés 

- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
1.22. A tervtanácsok jogállása, szerepe, kamarai tervtanácsok frissítés: 2013-06-10
A régi és az új jogszabály összehasonlítása
Megállapítások
- szerző: Vajai Tamás DLA
 
2. Pénzügyi ismeretek
 
2.1. A fordított adózás frissítés: 2013-06-10
Fordított ÁFA fizetés kérdése, értelmezése, eljárási szabályok
- szerző: Farkas Alexandra
 
2.2. Tevékenységi osztályozás frissítés: 2013-06-10

Építésügyi szakmagyakorlás TEÁOR besorolásai

- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
2.3. Díjszámítás frissítés: 2013-05-13
A MÉK Ajánlott Díjszámítási Szabályzatának főbb rendelkezései.
Az ajánlott díjszabás rendszere, díjalapérték és idő alapú elszámolás. 
- szerző: Dulácska Zsolt
 
2.4. Számlázás frissítés: 2013-06-10
Számlakiállítás szabályai, teljesítés
- szerző: Farkas Alexandra
 
3. Szabvány- és Minőségügyi ismeretek
 
3.1. A szabvány frissítés: 2013-06-10
Fogalma, célja, szintjei
Alkalmazása
- szerző: Magyar Szabványügyi Testület
 
3.2. Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok frissítés: 2013-06-10

Az alapvető követelményekhez kapcsolódó szabványcsoportok.

- szerző: Magyar Szabványügyi Testület
 
3.3. Akadálymentes építészet frissítés: 2013-08-08
Az akadálymentes és az egyetemes tervezés fogalma, alapelvei, kapcsolata
Az akadálymentesség jogi szabályozása
Az egyenlő esélyű hozzáférés eszméje
Fogyatékossági csoportok és igényeik az épített környezettel szemben
Akadálymentesítésre vonatkozó általános követelmények, előírások
Közterületek akadálymentesítésének műszaki feltételei
Az épület akadálymentes használatával összefüggő követelmények
- szerző: Pandula András
 
3.4. Minőségi irányítás - ISO vagy nem ISO frissítés: 2013-06-10
Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás
- szerző: Magyar Szabványügyi Testület
 
3.5. A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei frissítés: 2013-06-10
Nemzetközi és európai szervezetek
A szabványosítás szervezete, működési rendje, eljárása
- szerző: Magyar Szabványügyi Testület
 
3.6. A műszaki szabályozás rendszere frissítés: 2013-06-10

A CE jelölés
Vállalati és szakmai szabványosítás
Az építési termékek megfelelőségével összefüggő feladatok
A nemzeti szabványok keresése

- szerző: Magyar Szabványügyi Testület
 
3.7. Az építési termékekre vontakozó EU szabályozás frissítés: 2013-06-10

A 89/106/EGK irányelv
A szabványokra való hivatkozások

- szerző: Magyar Szabványügyi Testület
 
3.8. Építési termékek alapvető követelményeire vonatkozó hazai szabályozás frissítés: 2013-06-10

Megfelelőségi -igazolás, -tanusítvány, -nyilatkozat
Minőségi reklamáció

- szerző: Magyar Szabványügyi Testület
 
3.9. Munkavédelmi ismeretek frissítés: 2013-06-23
Célja, feladata
Szervezete, hatóságai
Munkavédelmi bírság
Munkavédelmi és munkabiztonsági előírások
- szerző: Kovács Imre
 
4. Javasolt joganyagok
 
4.1. Jogszabálylista frissítés: 2013-06-10
Jogszabálylista
- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
4.2. Jogszabályváltozások frissítés: 2011-06-06
Jogszabályváltozások 2009. október 1. -től
- szerző: Dr. Gáts Andrea
 
4.3. Összeférhetetlenség frissítés: 2013-04-18
Összeférhetetlenségi táblázat
- szerző: Dr. Gáts Andrea