Csak bejeletkezést követően lehet megrendelni a távoktatást!
Jelentkezzen be vagy ha még nincs hozzáférése regisztáljon.

www.epitesztovabbkepzo.hu

+36 1 784 1791, +36 30 647 1415

epitesztovabbkepzo@chello.hu

 
 
 
eseménynaptár
 
2020 Szeptember
hkszcspszv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

KÖTELEZŐ továbbképzés (2017/K/1) [2019.12.31-ig]

 
kategória:  Kötelező továbbképzés
tananyag típus:  szöveges
 
bírálati kód:  2017/K/1
pontszám:  0p
díj:  12700 HUF
 
státusz:  inaktív
 
 

Kötelező továbbképzés (266/2013 K.r.)

I. A továbbképzési ciklusban minden kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára egységesen teljesítendő témakörök:

I./1. Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei
I./2. A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei
I./3. Az építmény elhelyezését és kialakítását befolyásoló településfejlesztési és településrendezési eszközök rendszere.
I./4. A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre
I./5. Az építési termékek
I./6. Az energetikai követelmények
I./7. Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások

(Megjegyzés:
A miniszter által 2014. áprilisban megadott kötelező továbbképzési tematika II. fejezetei a Magyar Mérnöki Kamara kötelező továbbképzésén teljesíthetőek, amennyiben valakinek ezekhez a témakörökhöz köthető szakterületi jogosultsága van:
II. A továbbképzési ciklusban a kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára
szakmagyakorlási szakterületenként teljesítendő témakörök:
II./1. Az atomenergia alkalmazása
II./2. A közlekedési építményekre vonatkozó változások
II./3. A hírközlési építményekre vonatkozó változások
II./4. Vízgazdálkodási építményekre vonatkozó változások
II./5. Bányászati építményekre vonatkozó változások
II./6. Gáz- és olajipari építményekre vonatkozó változások
II./7. Energiaellátási építményekre vonatkozó változások)

Kötelező továbbképzés

  • Minden szakmagyakorlónak teljesítenie kell
  • A sikeres beszámoló vagy jogosultsági vizsga a jogosultság megszerzését követő, első továbbképzési időszakra mentesít a kötelező továbbképzés teljesítése alól a szakmagyakorlót (ennek tényét a jogosultság megállapításáról szóló határozat tartalmazza).
  • Az oktatás során felhasználható tematikát, tananyagot és az oktatókat is a minisztérium hagyta jóvá.

MÉK adatlap

Részletes tájékoztatás

 
 
1. Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei (2017/K/1)
 
1.1. AZ ÉPÍTMÉNY TÍPUSOK RENDSZERE frissítés: 2017-01-16

Az építésügy minden területére kiterjedően az építési folyamatot generál törvényként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szabályozza. Az Étv. hatálya az építményekkel összefüggő követelményekre és tevékenységekre terjed ki.Az építésügy minden területére kiterjedően az építési folyamatot generál törvényként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szabályozza. Az Étv. hatálya az építményekkel összefüggő követelményekre és tevékenységekre terjed ki.

- szerző:
 
2. A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei (2017/K/1)
 
2.1. SZABÁLYTALAN TEVÉKENYSÉGEK KÖRE AZ ÁLTALÁNOS ÉS A SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK KÖRÉBEN ÉS AZOK SZAKMAGYAKORLÓKAT ÉRINTŐ JOGKÖVETKEZMÉNYEI frissítés: 2017-01-16

A szabálytalan tevékenységek rendszere

Az építési folyamat során elkövethető szabálytalan tevékenységek körét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) az alábbi kategóriákba sorolja:

Szabálytalan a
a) jogszerűtlenül,
b) jogosulatlanul vagy
c) szakszerűtlenül
megkezdett és végzett tevékenység.

- szerző:
 
3. A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre (2017/K/1)
 
3.1. A SZAKMAGYAKORLÓKRA ÉS TEVÉKENYSÉGÜKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK KÖRE frissítés: 2017-01-16

A szakmagyakorlási jogosultság rendszere

A szakmagyakorlási jogosultsági rendszer két fő pillére

  • a tevékenység megkezdésére és
  • a tevékenység folytatására

vonatkozó követelmények.

A szabályozás mindkét követelménycsoport tekintetében különbséget tesz aszerint, hogy természetes személy vagy cég kezdi meg és folytatja a jogosultsághoz kötött tevékenységet.

- szerző:
 
4. Az építési termékek (2017/K/1)
 
4.1. ÉPÍTÉSI TERMÉKEK AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK SZABÁLYOZÁSA frissítés: 2017-01-16

Az építési termékek szabályozásában jelentős változások történtek az utóbbi időben. Jelen összeállítás elsősorban az építészeti-műszaki tervező mérnökök, felelős műszaki vezetők, építési műszaki ellenőrök szemszögéből tárgyalja a megváltozott szabályozás előírásait, kitérve az építésügyi engedélyeket kiállító hatóságok, az építésfelügyeletek az építtetők (beruházók) feladataira, ám a gyártókra, forgalmazókra és a műszaki értékelést végző szervekre vonatkozó szabályokat csak érintőlegesen vizsgálja.

- szerző:
 
5. Az energetikai követelmények (2017/K/1)
 
5.1. Az energetikai követelmények kötelező képzés tananyaga MÉK tagok részére 2016.10.24. frissítés: 2017-01-16

Az energetikai követelmények kötelező képzés tananyaga MÉK tagok részére - 2016. 10. 24.

Írta: Medgyasszay Péter PhD
Lektorálta: Szalay Zsuzsa PhD

Tartalom
1. Az épületenergetika jelentősége
2. Uniós és hazai az épületek energiahatékonyságával foglalkozó dokumentumok és jogszabályok áttekintése, amelyeket egy épület építésénél vagy felújításánál figyelembe kell venni
3. Épületekre vonatkozó energetikai követelmények rendszere – új épületekre vonatkozó követelmények, jelentős felújítás és kisebb felújítások követelményei, követelmények bővítésnél
4. Költség-optimum számítás és a közel nulla energiaigényű épületek szabályozásának elvi alapjai
5. Új épületek esetében alternatív energiaellátás elemzése
6. Energetikai tanúsítványok tartalma, felújítási ajánlások, költség-haszon számítás
7. Mikor kell tanúsítványt készíttetni? Hogyan lehet felhasználni?
8. A felújítási lehetőségek elemzése, értékelése
9. Az energetikai felújítások komplex, épületszerkezeti, tartószerkezeti, tűzvédelmi, és zajvédelmi összefüggései, tapasztalatai
10. Vonatkozó szabványok, rendeletek, ajánlott szakirodalom

- szerző:
 
6. Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások (2017/K/1)
 
6.1. ÁLTALÁNOS ÉS SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFORMÁKAT ÉRINTŐ MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS RÉGÉSZETI ELJÁRÁSOK frissítés: 2017-01-16

A műemlékvédelem a védelemre érdemes emlékek felkutatását, dokumentálását és a védett emlékek szakszerű és hiteles átörökítését tűzi ki célul, s ehhez választja meg az eszközöket, amelyek speciális és interdiszciplináris tudományos és szakmai hátteret feltételeznek.

- szerző: