www.epitesztovabbkepzo.hu

+36 1 784 1791, +36 30 647 1415

epitesztovabbkepzo@chello.hu

 
 
 
eseménynaptár
 
2020 Június
hkszcspszv
123456 7
891011121314
1516171819 20 21
22232425262728
2930 

Távoktatási anyagok bevezetője

Tisztelt Szakmagyakorló!

Az Építész Továbbképző távoktatási rendszere a megszokott módon működik, mind a kötelező, mind pedig a kreditpontos szakmai képzések elvégezhetők. A tanagyag megismerését követően a tesztkérdések sikeres megválaszolása, illetve a részvételi díj beérkezése után az igazolást a megszokott módon küldjük Önnek és területi kamarájának elektronikus úton (emailben). Egyedül a részvételi díjról szóló számlák elkészítése igényel a megszokottnál hosszabb időt jelenleg, ehhez türelmüket kérjük.

 

Üdvözöljük TÁVOKTATÁS rendszerünkben, ahol a továbbképzés  'kötelező' és 'szakmai' részét is teljesítheti, ha Ön a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott szakmagyakorló.

A 266/2013 (VII.11) Kormány rendelet újra szabályozta a továbbképzések rendszerét.
35§ (1) bekezdésének értelmében, a továbbképzést az országos kamara szervezi valamennyi továbbképzési típus és valamennyi szakmagyakorlási tevékenység esetén.

A Magyar Építész Kamara és az Építész Továbbképző között létrejött megállapodás szerint, az on-line kötelező képzés bonyolítására kizárólag az Építész Továbbképző jogosult.

Figyelem! A Magyar Mérnöki Kamara szakmagyakorlói ezen az oldalon nem, kizárólag a Mérnök Kamara szervezésében végezhetik el a továbbképzéseket!

A kötelező képzés tematikáját az Építész Kamara dolgozta ki, és a Minisztérium jóváhagyásával, szintén a Minisztérium által akkerditált előadókkal oktatható.

Szakmai továbbképzést (korábbi elnevezése: szabadon választható) - a MÉK 2014. májusában elfogadott Továbbképzési Szabályzata szerint - továbbra is bármely szervező, akkreditáció alapján tarthat.

 


Részlet a Magyar Építész Kamara vonatkozó útmutatásából:

"A továbbképzés rendszerét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben a jogalkotó – a korábbi szabályozással összhangban – továbbra is két részre osztotta:

 1. szakmai továbbképzés
 2. kötelező továbbképzés

A továbbképzés minden szakmagyakorlót érint.

 • kamarai tagsághoz kötött (tervező, szakértő) jogosultságok esetében kötelező és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni,
 • a kamarai tagsághoz nem kötött felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, ÉK és ÉKE jelű tervezői jogosultságok esetében kötelező és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni,
 • a kamarai tagsághoz nem kötött energetikai tanúsítói jogosultságok esetében kötelező és - 2020. január 1-től - szakmai továbbképzés teljesítését is előírja a jogszabály.

A továbbképzési időszak 5 év, amely egy adott jogosultságra vonatkozik, így több jogosultságnak eltérő kezdő időpontú továbbképzési időszaka is lehet. A kötelező továbbképzés és a szakmai továbbképzési pontok érvényessége 5 év, amely időn belül a továbbképzési igazolások, pontok több jogosultság esetében is felhasználhatók.

A továbbképzés teljesítése és igazolása (továbbképzési pontok esetében) a szakmagyakorló feladata és kötelessége. Erre a titkár a jogosultság megadásakor a határozatban felhívja a figyelmet, azonban a jogszabályok folyamatos változása miatt a vonatkozó szabályok ezen 5 éven belül is változhatnak. A teljesítések igazolásának nyilvántartását a területi építész kamarák elektronikus úton végzik, így kérdés esetén naprakész információval szolgálhatnak.

A továbbképzés teljesítése kötelező, elmulasztása eltiltást, majd a jogosultság törlését vonja maga után. (A titkárnak, főtitkárnak nem biztosít a jogszabály mérlegelési lehetőséget, nem adhat felmentés a teljesítés alól.)

Arról, hogy a szakmagyakorlónak mit kell még tejesítenie a továbbképzési időszaka alatt, milyen hátralékkal rendelkezik, van-e még valamilyen pótlási kötelezettsége, arról minden esetben a területi építész kamara tud felvilágosítást adni. A területi kamarák elérhetőségei innen érhetőek el: http://www.mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak

A (szakmai és kötelező) továbbképzések adatbázisa az Online Továbbképzési Információs Rendszer (http://otir.mek.hu/). Itt helyszínre, időpontra, szervezőre bontva kereshetőek az éppen aktuális továbbképzések, de megtalálhatóak az elmúlt évek továbbképzései is.

Szakmai továbbképzés

 • 20 továbbképzési pont 5 év alatt (70. életév felett speciális engedmény: amennyiben a szakmagyakorlónak a 70. életév betöltését követően jár le a továbbképzési időszaka akkor már ebben és az ezt követő időszakokban is csak legalább 5 pontot kell teljesíteni)
 • A Szakmai Továbbképzési Szakértői Testület dönt a beérkezett egyedi kérelmekről (továbbképzési pontok elbírálása, továbbképzést szervezők kérelme, egyedi elbírálás, önképzés, stb.)
 • A küldöttgyűlés által elfogadott Szakmai Továbbképzési Szabályzat tartalmazza az eljárási szabályokat, továbbá olyan általános érvényű döntéseket is, amelyet a titkárok saját hatáskörben alkalmazhatnak, azaz saját hatáskörben adhatnak továbbképzési pontot (Pl.: tervtanács, díjazott tervek, településképi véleményezés, főépítészi vizsga, építésügyi vizsga, oktatási tevékenység, képzések, tanfolyamok, nyelvvizsga, stb.) A szabályzat innen érhető el: http://mek.hu/index.php?link=szakmai_tovabbkepzesi_szabalyzat

Kötelező továbbképzés

 • Minden szakmagyakorlónak teljesítenie kell
 • A sikeres beszámoló vagy jogosultsági vizsga a jogosultság megszerzését követő, első továbbképzési időszakra mentesíti a kötelező továbbképzés teljesítése alól a szakmagyakorlót (ennek tényét a jogosultság megállapításáról szóló határozat tartalmazza).
 • Az oktatás során felhasználható tematikát és az oktatókat a minisztérium hagyja jóvá, a tananyagot az országos kamara dolgozza ki és bemutatja azt a minisztériumnak.

A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet által előírt kötelező továbbképzések 2014 szeptemberében indultak el. Tematikája a miniszter által megadott tematika, tananyaga a miniszternek bemutatott – ám a MÉK és az MMK által elkészíttetett – tananyag.

A tematika és a tananyag a rendelet előírása szerint a MÉK honlapjáról az alábbi linkek segítségével letölthető:

A kötelező továbbképzés kétféle módon teljesíthető:

 • Távoktatás (tesztvizsga)
 • Tantermi oktatás (tanfolyami képzések)
A kötelező továbbképzés távoktatásos formában (tesztvizsgával) a MÉK Elnökségének döntése szerint kizárólag az Építész Továbbképző Nonprofit Kft-nél végezhető el.
Díját a MÉK Elnöksége 12.000 Ft + ÁFA -ban maximálta.

Jelentkezés, tesztvizsga kitöltése, kötelező továbbképzés elvégzésének igazolása, ÁFÁ-s számla igénylése: http://epitesztovabbkepzo.hu/main/index/tavoktatas

A kötelező továbbképzés kontaktórás, tantermi formában 1 napos (6 tanóra). Szintén a miniszter által jóváhagyott fenti tananyagból az előadók által összeállított előadásokat kell meghallgatni, itt azonban nincs vizsga. A tantermi kötelező továbbképzési alkalmakat 2015 óta kizárólag a Magyar Építész Kamara szervezi. A helyszínek és az időpontok a területi építész kamarákkal egyeztetett módon kerülnek meghatározásra, amelyek folyamatosan közzétételre kerülnek mind a honlapon, mind a tako.mek.hu oldalon. A tantermi formában tartott kötelező továbbképzés díját a MÉK 12.000 Ft + ÁFA -ban határozta meg.
Jelentkezni kizárólag a tako.mek.hu oldalon keresztül, a rendszer használatához szükséges előzetes regisztrációt követően lehet (kérjük az illetékes területi kamarát, a kamarai számot és a számlázási adatokat pontosan töltsék ki). A banki utaláson kívül bankkártyás fizetéssel is rendezhető a képzés díja. Néhány területi kamara kedvezményt adhat a képzés díjából (ez helyszínenként és kamaránként eltérő).

A kötelező továbbképzési alkalmak nyilvántartása továbbra is a MÉK Online Továbbképzési Információs Rendszerében (MÉK-OTIR) tekinthető meg, annak „Kötelező továbbképzések” menüpontja alatt.

Átjárhatóság a MMK és MÉK kötelező továbbképzése között:

A kötelező továbbképzést minden esetben ott kell teljesítenie a szakmagyakorlónak, amelyik kamaránál tag ill. nyilvántartott. A MÉK elnökség 16/2015. (03.06.) sz. határozata értelmében a „Magyar Mérnöki Kamaránál 2014. január 1. után elvégzett kötelező továbbképzést kettős kamarai tagok esetében elfogadja”. Ezt az engedményt a 32/2015. (10.02.) sz. MÉK elnökségi határozat kiterjesztette a mindkét kamaránál nyilvántartott szakmagyakorlóra is.

Az MMK tudomásunk szerint ilyen engedmény nem ad tagjainak, további átjárhatóságra nincs mód.

Kötelező továbbképzés (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) a miniszter által megadott tematikái:

I. A továbbképzési ciklusban minden kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára egységesen teljesítendő témakörök:

 • I./1. Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei
 • I./2. A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei
 • I./3. Az építmény elhelyezését és kialakítását befolyásoló településfejlesztési és településrendezési eszközök rendszere.
 • I./4. A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre
 • I./5. Az építési termékek
 • I./6. Az energetikai követelmények
 • I./7. Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások

Megjegyzés:

A miniszter által 2014. áprilisban megadott kötelező továbbképzési tematika II. fejezetei a Magyar Mérnöki Kamara kötelező továbbképzésén teljesíthetőek, amennyiben valakinek ezekhez a témakörökhöz köthető szakterületi jogosultsága van:

[...]

2014. január 1-től
 • a pénzügyi ismeretek, és a szabvány- minőségügyi ismeretek témakörök a kötelező továbbképzésben megszűnt témakörök, a rendeletben meghatalmazott miniszter által megadott tematikában nem szerepelnek
 • a kötelező témakörök és jóváhagyott tananyag kötött jellege miatt a MÉK Továbbképzési Szakértői Testületnek nem áll módjában más, korábban a kamara által évente megadott kötelező továbbképzési tematikáknak megfeleltethető egyéb – akár lényegesen alaposabb – képzést (jogi ismeretek, pénzügyi ismeretek, minőség- és szabványügyi ismeretek) elfogadni, megfeleltetni kötelező továbbképzésnek az új rendszerben
 • a teljesítendő kötelező továbbképzésként kizárólag a fenti, miniszter által megadott tematika, és miniszternek bemutatott tananyag kontaktórás tantermi meghallgatása, illetve távoktatásos formában történő teljesítése fogadható el kötelező továbbképzésként, felmentési lehetőséget a szakmagyakorlók számára a kötelező továbbképzés alól a jogszabály nem tartalmaz.

Budapest, 2020. január 9."2017-től mindenkinek - jogosultságtól függetlenül - ugyanazt a kötelező továbbképzési anyagot kell elvégeznie (jele:  2017/K/1), ezért honlapunkon jelenleg csak egyetlen ilyen található!-----

A távoktatás elvégzésének menete:

A következő oldalon válassza ki a kívánt távoktatási anyagot, mely a megrendelés után azonnal elérhetővé válik!

Az anyagok előírt  és javasolt  (válogatható) anyagrészekből állnak, minden anyagrész teszt kitöltésével zárul. Az összes teszt sikeres teljesítése után tekinthető a képzés elvégzettnek, amiről az oldalon értesítést kap. Továbbképzési Igazolását (és számláját) ezután postán küldjük el Önnek. A teljesítés utáni öt évben továbbra is szabadon böngészhet a folyamatosan frissített, bővített anyagrészek között.

Lépések:
- Ha még nem regisztrált felhasználó, regisztrálja magát az oldalon. (Szükséges adatok: név, névjegyzékszám, cím, e-mail cím, tetszőlegesen megadott jelszó, számlázási cím)
Ha a regisztrációkor hibaüzenetet kap, kérjen telefonon segítséget a 784-17-91 számon!
- Ha most, vagy már korábban regisztrált Jelentkezzen be az oldalra e-mail címének és jelszavának megadásával
- Válassza a TÁVOKTATÁS menüt
- Lépjen tovább a távoktatási anyagokhoz
- Válassza ki az elvégezni kívánt anyagot
- Olvassa el a választott anyag tematikáját, ha valóban teljesíteni szeretné, kattintson a Megrendelem gombra.
- A kiválasztott anyag azonnal elérhetővé válik. Töltse le vagy nyissa meg olvasásra az anyagrészeket, majd válaszolja meg a hozzájuk tartozó kérdéseket. Az egyes tesztek sikeres teljesítését a rendszer azonnal jelzi. Egy teszt hibás teljesítése esetén új kérdéssort kérhet, a próbálkozások száma nincs korlátozva. Elkezdett tesztet nem lehet elmenteni vagy félbehagyni, a kérdésekre egyszerre kell válaszolni, erre kb. 30 perc áll rendelkezésére.
- A szakmai képzéseknél az előírt anyagrészek mindegyikét, a javasolt anyagrészekből a megjelölt számút kell teljesítenie.

Kérjük, hogy a teljesítéssel egyidőben utalja át részünkre az anyag részvételi díját (FHB Bank Zrt. 18203033-06022690-40010019), mert - bár a képzést a megrendeléskor azonnal megkezdheti, - a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolást csak rendezett díj esetén küldjük ki Önnek illetve területi kamarájának! Ha nem rendelkezik utalási lehetőséggel, irodánkban vagy bármely FHB Bank fiókban készpénzzel is fizethet.

A megrendelésről illetve a befizetésről visszaigazolást nem küldünk, azok beérkezését a bejelentkező ablak részletes adatok menüjében tudja ellenőrizni.

Reméljük, rendszerünk elnyeri tetszését. Kérjük, az epitesztovabbkepzo@chello.hu e-mail címre küldött észrevételeivel segítse szolgáltatásunk minőségének fejlesztését.

Felhívjuk figyelmét, hogy a távoktatási anyagrészek a Magyar Építész Kamara tulajdonát képezik és felhasználásukra az Építész Továbbképző NKft. jogosult. Jelen távoktatási rendszeren kívüli felhasználásuk, részben vagy egészben történő másolásuk csak a Kamara írásbeli engedélye alapján lehetséges!

alap keresd
 
KÖTELEZŐ továbbképzés (2017/K/1) [2020.01.01-től]
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 2017/K/1
státusz: aktív díj: 15240 HUF
34. Királyi nyomokon - 1. A XI. század nyomában - Istvántól-Kálmánig (videó 2h44’)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/251
státusz: aktív díj: 2200 HUF
33. Királyi nyomokon - 4. Zsigmond nyomában (videó 1h54’)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/250
státusz: aktív díj: 2200 HUF
32. Királyi nyomokon - 2. III. Béla nyomában (videó 2h5’)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/252
státusz: aktív díj: 2200 HUF
31. Királyi nyomokon - 3. Az Anjouk nyomában (videó 2h20’)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/249
státusz: aktív díj: 2200 HUF
30. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-11)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-11
státusz: aktív díj: 1500 HUF
29. Mi az E-napló? (MÉK: 2013/375)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/375
státusz: aktív díj: 1500 HUF
28. Az akadálymentes építészet (MÉK: 2013/374)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/374
státusz: aktív díj: 1500 HUF
27. Mi az ÉTDR? (MÉK: 2013/373)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 2p;
bírálatiszám: 2013/373
státusz: aktív díj: 2500 HUF
26. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-10)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-10
státusz: aktív díj: 1500 HUF
25. A monolit vasbetonszerkezetek (MÉK: 2013/372)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/372
státusz: aktív díj: 1500 HUF
24. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-9)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-9
státusz: aktív díj: 1250 HUF
23. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-8)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-8
státusz: aktív díj: 1250 HUF
22. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-7)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-7
státusz: aktív díj: 1250 HUF
21. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-6)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-6
státusz: aktív díj: 1250 HUF
20. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-5)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-5
státusz: aktív díj: 1250 HUF
19. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-4)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-4
státusz: aktív díj: 1250 HUF
18. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-3)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-3
státusz: aktív díj: 1250 HUF
17. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-2)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-2
státusz: aktív díj: 1250 HUF
16. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MÉK: 2013/371-1)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/371-1
státusz: aktív díj: 1250 HUF
15. Jogi ismeretek (MÉK: 2009/13/7-15)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/13/7-15
státusz: aktív díj: 1250 HUF
14. Pénzügyi-jogi ismeretek (MÉK: 2009/13/7-14)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/13/7-14
státusz: aktív díj: 1250 HUF
13. Jogi ismeretek (MÉK: 2009/13/7-13)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/13/7-13
státusz: aktív díj: 1250 HUF
12. Szabványügyi ismeretek (MÉK: 2009/13/7-12)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/13/7-12
státusz: aktív díj: 1250 HUF
Jog/Tervezés - jogszabályváltozások október 1 -től és január 1 -től
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 2900 HUF
A tűzvédelem szempontjai rekonstrukciós feladatok során
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 3000 HUF
A tűzvédelem alapfogalmai
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 1800 HUF
Porta XVI.: Richter Gedeon Gyógyszergyár
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 2500 HUF
Miértek és hogyanok az építésügyben
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 0 HUF
KÖTELEZŐ továbbképzés (2017/K/1) [2019.12.31-ig]
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 2017/K/1
státusz: inaktív díj: 12700 HUF
29. Mi az E-napló? (MMK: 01/2013/128)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
28. Akadálymentesítés (MMK 01/2013/129)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
27. Mi az ÉTDR? (MMK: 01/2013/0101)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 2p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 2500 HUF
25. A monolit vasbetonszerkezetek (MMK: 01/2012/0135)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
24. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MMK: 12/2012/018)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 630 HUF
23. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MMK: 03/2012/0088)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
22. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MMK: 01/2012/0017)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 630 HUF
21. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MMK: 03/2012/017)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
20. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MMK: 03/2012/018)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
19. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MMK: 01/2012/12)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 630 HUF
18. Környezettudatos építés A -tól Z -ig (MMK: 01/2012/016)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
15. Jogi ismeretek (MMK: 01/2011/103-15)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
14. Pénzügyi-jogi ismeretek (MMK: 01/2011/103-14)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
13. Jogi ismeretek (MMK: 01/2011/103-13)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
12. Szabványügyi ismeretek (MMK: 01/2011/103-12)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
11. Minőségügyi ismeretek (MÉK: 2009/13/7-11)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/13/7-11
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
11. Minőségügyi ismeretek (MMK: 01/2011/103-11)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 1250 HUF
10. Jogi ismeretek (2009/007-10)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/007-10
státusz: inaktív díj: 1200 HUF
9. Jogi ismeretek (2009/007-9)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/007-9
státusz: inaktív díj: 1200 HUF
8. Jogi ismeretek (2009/007-8)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/007-8
státusz: inaktív díj: 1200 HUF
7. Pénzügyi ismeretek (2009/007-7)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/007-7
státusz: inaktív díj: 1200 HUF
6. Pénzügyi ismeretek (2009/007-6)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/007-6
státusz: inaktív díj: 1200 HUF
5. Szabványügyi ismeretek (2009/007-5)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/007-5
státusz: inaktív díj: 1200 HUF
4. Szabványügyi ismeretek (2009/007-4)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/007-4
státusz: inaktív díj: 1200 HUF
3. Szabványügyi ismeretek (2009/007-3)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/007-3
státusz: inaktív díj: 1200 HUF
2. Jogi ismeretek (2009/007-2)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/007-2
státusz: inaktív díj: 1200 HUF
1. Szabványügyi ismeretek (2009/007-1)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/007-1
státusz: inaktív díj: 1200 HUF
TELJES anyag (2010/K/01)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 2010/K/01
státusz: inaktív díj: 11000 HUF
ÁLTALÁNOS modul Mérnök Kamaránál regisztráltaknak (KT-21/Á-2008, Á/2009/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: KT-21/Á-2008, Á/2009/5006-KT
státusz: inaktív díj: 6900 HUF
ÁLTALÁNOS Modul (Á/2010/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: Á/2010/5006-KT
státusz: inaktív díj: 7200 HUF
SZAKTERÜLETI (építési) Modul (01/2010/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 01/2010/5006-KT
státusz: inaktív díj: 7200 HUF
MUNKABIZTONSÁGI modul (20/2010/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 20/2010/5006-KT
státusz: inaktív díj: 5000 HUF
TELJES anyag (MÉK: 2011/K/01)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 2011/K/01
státusz: inaktív díj: 11500 HUF
MUNKABIZTONSÁGI modul Mérnök Kamaránál regisztráltaknak (KT-21/15-2008, 20/2009/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: KT-21/15-2008, 20/2009/5006-KT
státusz: inaktív díj: 5000 HUF
SZAKTERÜLETI (építési) modul Mérnök Kamaránál regisztráltaknak (01/2009/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 01/2009/5006-KT
státusz: inaktív díj: 7200 HUF
ÁLTALÁNOS Modul (MMK: Á/2011/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 7200 HUF
SZAKTERÜLETI (építési) Modul (MMK: 01/2011/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 7200 HUF
MUNKABIZTONSÁGI modul (MMK: 20/2011/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 5000 HUF
TELJES anyag (MÉK: 2012/K/1; 2013/K/01)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 2012/K/1; 2013/K/01
státusz: inaktív díj: 11500 HUF
ÁLTALÁNOS modul (MMK: Á/2013/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 7200 HUF
ÉPÍTÉSI (szakterületi) modul (MMK: 01/2013/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 7200 HUF
MUNKABIZTONSÁGI modul (MMK: 20/2013/5006-KT)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: inaktív díj: 5000 HUF
KÖTELEZŐ továbbképzés - I. jogosultsági csoport (2014/K/3)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 2014/K/3
státusz: inaktív díj: 12700 HUF
KÖTELEZŐ továbbképzés - II. jogosultsági csoport (2014/K/3)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 2014/K/3
státusz: inaktív díj: 12700 HUF
KÖTELEZŐ továbbképzés - III. jogosultsági csoport (2014/K/3)
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 2014/K/3
státusz: inaktív díj: 12700 HUF