www.epitesztovabbkepzo.hu

+36 1 784 1791, +36 30 647 1415

info@epitesztovabbkepzo.hu

 
 
 
eseménynaptár
 
2022 Május
hkszcspszv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Távoktatási anyagok bevezetője

Tisztelt Szakmagyakorló!
KÉRJÜK? FIGYELMESEN OLVASSA EL A BEVEZETŐT!

A távoktatási anyagok a megrendelést követően AZONNAL letölthetők, és a vizsgakérdéssorokat is ki lehet tölteni. Csak az igazolást nem küldjük ki addig, amíg a részvételi díj nem rendezett. (Ez kártyás fizetés esetén természetesen rögtön teljesül, banki átutalásos fizetés könyvelése néhány napot vesz igénybe.)

Kérjük, figyeljen arra, hogy számlázási adatai személyes profiljában a megrendelés pillanatában megfelelőek legyenek, mert a számlákat ez alapján állítja ki automatikusan rendszerünk, és a kiállított számla módosításra nincs lehetőség. A számlát bankkártyás fizetéskor azonnal, elektronikus formában, banki átutalásos fizetés esetén a befizetés jóváírása után emailben továbbítjuk..

Figyelem! A Pest Megyei Építész Kamara mind a kötelező, mind a szakmai (kreditpotos) képzések (távoktatások) teljes díját, a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara a kötelező képzések teljes díját, a legtöbb esetben TÉRÍTI a tagjai helyett! Kérjük, ha ez Önre is vonatkozhat, megrendeléskor válasszon átutalásos fizetési módot, és ne fizessen addig, amíg erre nem kérjük vagy kéri a kamara!


Üdvözöljük TÁVOKTATÁS rendszerünkben, ahol a továbbképzés  'kötelező' és 'szakmai' részét is teljesítheti, ha Ön a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott szakmagyakorló.

A 266/2013 (VII.11) Kormány rendelet újra szabályozta a továbbképzések rendszerét.
35§ (1) bekezdésének értelmében, a továbbképzést az országos kamara szervezi valamennyi továbbképzési típus és valamennyi szakmagyakorlási tevékenység esetén.

A Magyar Építész Kamara és az Építész Továbbképző között létrejött megállapodás szerint, az on-line kötelező képzés bonyolítására kizárólag az Építész Továbbképző jogosult. A képés anyagát a Magyar építész Kamara állítja össze, és bocsátja a bonyolító rendelkezésére, aki azon nem változtathat.

Figyelem! A Magyar Mérnöki Kamara szakmagyakorlói ezen az oldalon nem, kizárólag a Mérnök Kamara szervezésében végezhetik el a továbbképzéseket!

Szakmai továbbképzést (korábbi elnevezése: szabadon választható) - a MÉK 2014. májusában elfogadott Továbbképzési Szabályzata szerint - továbbra is bármely szervező, akkreditáció alapján tarthat.


Részlet a Magyar Építész Kamara vonatkozó útmutatásából:

"A továbbképzés rendszerét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben a jogalkotó – a korábbi szabályozással összhangban – továbbra is két részre osztotta:

 1. szakmai továbbképzés
 2. kötelező továbbképzés

A továbbképzés minden szakmagyakorlót érint.

 • kamarai tagsághoz kötött (tervező, szakértő) jogosultságok esetében kötelező és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni,
 • a kamarai tagsághoz nem kötött felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, ÉK és ÉKE jelű tervezői jogosultságok esetében kötelező és szakmai továbbképzést is kell teljesíteni,
 • a kamarai tagsághoz nem kötött energetikai tanúsítói jogosultságok esetében kötelező és - 2020. január 1-től - szakmai továbbképzés teljesítését is előírja a jogszabály.

A továbbképzési időszak 5 év, amely egy adott jogosultságra vonatkozik, így több jogosultságnak eltérő kezdő időpontú továbbképzési időszaka is lehet. A kötelező továbbképzés és a szakmai továbbképzési pontok érvényessége 5 év, amely időn belül a továbbképzési igazolások, pontok több jogosultság esetében is felhasználhatók.

A továbbképzés teljesítése és igazolása (továbbképzési pontok esetében) a szakmagyakorló feladata és kötelessége. Erre a titkár a jogosultság megadásakor a határozatban felhívja a figyelmet, azonban a jogszabályok folyamatos változása miatt a vonatkozó szabályok ezen 5 éven belül is változhatnak. A teljesítések igazolásának nyilvántartását a területi építész kamarák elektronikus úton végzik, így kérdés esetén naprakész információval szolgálhatnak.

A továbbképzés teljesítése kötelező, elmulasztása eltiltást, majd a jogosultság törlését vonja maga után. (A titkárnak, főtitkárnak nem biztosít a jogszabály mérlegelési lehetőséget, nem adhat felmentés a teljesítés alól.)

Arról, hogy a szakmagyakorlónak mit kell még tejesítenie a továbbképzési időszaka alatt, milyen hátralékkal rendelkezik, van-e még valamilyen pótlási kötelezettsége, arról minden esetben a területi építész kamara tud felvilágosítást adni. A területi kamarák elérhetőségei innen érhetőek el: http://www.mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak

A (szakmai és kötelező) továbbképzések adatbázisa az Online Továbbképzési Információs Rendszer (http://otir.mek.hu/). Itt helyszínre, időpontra, szervezőre bontva kereshetőek az éppen aktuális továbbképzések, de megtalálhatóak az elmúlt évek továbbképzései is.

Szakmai továbbképzés

 • 20 továbbképzési pont 5 év alatt (70. életév felett speciális engedmény: amennyiben a szakmagyakorlónak a 70. életév betöltését követően jár le a továbbképzési időszaka akkor már ebben és az ezt követő időszakokban is csak legalább 5 pontot kell teljesíteni)
 • A Szakmai Továbbképzési Szakértői Testület dönt a beérkezett egyedi kérelmekről (továbbképzési pontok elbírálása, továbbképzést szervezők kérelme, egyedi elbírálás, önképzés, stb.)
 • A küldöttgyűlés által elfogadott Szakmai Továbbképzési Szabályzat tartalmazza az eljárási szabályokat, továbbá olyan általános érvényű döntéseket is, amelyet a titkárok saját hatáskörben alkalmazhatnak, azaz saját hatáskörben adhatnak továbbképzési pontot (Pl.: tervtanács, díjazott tervek, településképi véleményezés, főépítészi vizsga, építésügyi vizsga, oktatási tevékenység, képzések, tanfolyamok, nyelvvizsga, stb.) A szabályzat innen érhető el: http://mek.hu/index.php?link=szakmai_tovabbkepzesi_szabalyzat

Kötelező továbbképzés

 • Minden szakmagyakorlónak teljesítenie kell
 • A sikeres beszámoló vagy jogosultsági vizsga a jogosultság megszerzését követő, első továbbképzési időszakra mentesíti a kötelező továbbképzés teljesítése alól a szakmagyakorlót (ennek tényét a jogosultság megállapításáról szóló határozat tartalmazza).
 • Az oktatás során felhasználható tematikát és az oktatókat a minisztérium hagyja jóvá, a tananyagot az országos kamara dolgozza ki és bemutatja azt a minisztériumnak.

A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet által előírt kötelező továbbképzések 2014 szeptemberében indultak el. Tematikája a miniszter által megadott tematika, tananyaga a miniszternek bemutatott – ám a MÉK és az MMK által elkészíttetett – tananyag.

A tematika és a tananyag a rendelet előírása szerint a MÉK honlapjáról az alábbi linkek segítségével letölthető:

A kötelező továbbképzés kétféle módon teljesíthető:

 • Távoktatás (tesztvizsga)
 • Tantermi oktatás (tanfolyami képzések)
A kötelező továbbképzés távoktatásos formában (tesztvizsgával) a MÉK Elnökségének döntése szerint kizárólag az Építész Továbbképző Nonprofit Kft-nél végezhető el.
Díját a MÉK Elnöksége 12.000 Ft + ÁFA -ban maximálta.

Jelentkezés, tesztvizsga kitöltése, kötelező továbbképzés elvégzésének igazolása, ÁFÁ-s számla igénylése: http://epitesztovabbkepzo.hu/main/index/tavoktatas

A kötelező továbbképzés kontaktórás, tantermi formában 1 napos (6 tanóra). Szintén a miniszter által jóváhagyott fenti tananyagból az előadók által összeállított előadásokat kell meghallgatni, itt azonban nincs vizsga. A tantermi kötelező továbbképzési alkalmakat 2015 óta kizárólag a Magyar Építész Kamara szervezi. A helyszínek és az időpontok a területi építész kamarákkal egyeztetett módon kerülnek meghatározásra, amelyek folyamatosan közzétételre kerülnek mind a honlapon, mind a tako.mek.hu oldalon. A tantermi formában tartott kötelező továbbképzés díját a MÉK 12.000 Ft + ÁFA -ban határozta meg.
Jelentkezni kizárólag a tako.mek.hu oldalon keresztül, a rendszer használatához szükséges előzetes regisztrációt követően lehet (kérjük az illetékes területi kamarát, a kamarai számot és a számlázási adatokat pontosan töltsék ki). A banki utaláson kívül bankkártyás fizetéssel is rendezhető a képzés díja. Néhány területi kamara kedvezményt adhat a képzés díjából (ez helyszínenként és kamaránként eltérő).

A kötelező továbbképzési alkalmak nyilvántartása továbbra is a MÉK Online Továbbképzési Információs Rendszerében (MÉK-OTIR) tekinthető meg, annak „Kötelező továbbképzések” menüpontja alatt.

Átjárhatóság a MMK és MÉK kötelező továbbképzése között:

A kötelező továbbképzést minden esetben ott kell teljesítenie a szakmagyakorlónak, amelyik kamaránál tag ill. nyilvántartott. A MÉK elnökség 16/2015. (03.06.) sz. határozata értelmében a „Magyar Mérnöki Kamaránál 2014. január 1. után elvégzett kötelező továbbképzést kettős kamarai tagok esetében elfogadja”. Ezt az engedményt a 32/2015. (10.02.) sz. MÉK elnökségi határozat kiterjesztette a mindkét kamaránál nyilvántartott szakmagyakorlóra is.

Az MMK tudomásunk szerint ilyen engedmény nem ad tagjainak, további átjárhatóságra nincs mód.

Kötelező továbbképzés (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint) a miniszter által megadott tematikái:

I. A továbbképzési ciklusban minden kötelező továbbképzésre kötelezett szakmagyakorló számára egységesen teljesítendő témakörök:

 • I./1. Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei
 • I./2. A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei
 • I./3. Az építmény elhelyezését és kialakítását befolyásoló településfejlesztési és településrendezési eszközök rendszere.
 • I./4. A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre
 • I./5. Az építési termékek
 • I./6. Az energetikai követelmények
 • I./7. Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások

Megjegyzés:

A miniszter által 2014. áprilisban megadott kötelező továbbképzési tematika II. fejezetei a Magyar Mérnöki Kamara kötelező továbbképzésén teljesíthetőek, amennyiben valakinek ezekhez a témakörökhöz köthető szakterületi jogosultsága van:

[...]

2014. január 1-től
 • a pénzügyi ismeretek, és a szabvány- minőségügyi ismeretek témakörök a kötelező továbbképzésben megszűnt témakörök, a rendeletben meghatalmazott miniszter által megadott tematikában nem szerepelnek
 • a kötelező témakörök és jóváhagyott tananyag kötött jellege miatt a MÉK Továbbképzési Szakértői Testületnek nem áll módjában más, korábban a kamara által évente megadott kötelező továbbképzési tematikáknak megfeleltethető egyéb – akár lényegesen alaposabb – képzést (jogi ismeretek, pénzügyi ismeretek, minőség- és szabványügyi ismeretek) elfogadni, megfeleltetni kötelező továbbképzésnek az új rendszerben
 • a teljesítendő kötelező továbbképzésként kizárólag a fenti, miniszter által megadott tematika, és miniszternek bemutatott tananyag kontaktórás tantermi meghallgatása, illetve távoktatásos formában történő teljesítése fogadható el kötelező továbbképzésként, felmentési lehetőséget a szakmagyakorlók számára a kötelező továbbképzés alól a jogszabály nem tartalmaz.

Budapest, 2020. január 9."


2017-től mindenkinek - jogosultságtól függetlenül - ugyanazt a kötelező továbbképzési anyagot kell elvégeznie (jele:  2017/K/1), ezért honlapunkon jelenleg csak egyetlen ilyen található!-----

A távoktatás elvégzésének menete:

A következő oldalon válassza ki a kívánt távoktatási anyagot, mely a megrendelés után azonnal elérhetővé válik!

Az anyagok előírt  és javasolt  (válogatható) anyagrészekből állnak, minden anyagrész teszt kitöltésével zárul. Az összes teszt sikeres teljesítése után tekinthető a képzés elvégzettnek, amiről az oldalon értesítést kap. Továbbképzési Igazolását (és számláját) ezután postán küldjük el Önnek. A teljesítés utáni öt évben továbbra is szabadon böngészhet a folyamatosan frissített, bővített anyagrészek között.

Lépések:
- Ha még nem regisztrált felhasználó, regisztrálja magát az oldalon. (Szükséges adatok: név, névjegyzékszám, cím, e-mail cím, tetszőlegesen megadott jelszó, számlázási cím)
Ha a regisztrációkor hibaüzenetet kap, kérjen telefonon segítséget az 1/784-1791 vagy 30/647-1415-ös telefonszámon (munkaidőben)!
- Ha most, vagy már korábban regisztrált Jelentkezzen be az oldalra e-mail címének és jelszavának megadásával
- Válassza a TÁVOKTATÁS menüt
- Lépjen tovább a távoktatási anyagokhoz
- Válassza ki az elvégezni kívánt anyagot
- Olvassa el a választott anyag tematikáját, ha valóban teljesíteni szeretné, kattintson a Megrendelem gombra.
- A kiválasztott anyag azonnal elérhetővé válik. Töltse le vagy nyissa meg olvasásra az anyagrészeket, majd válaszolja meg a hozzájuk tartozó kérdéseket. Az egyes tesztek sikeres teljesítését a rendszer azonnal jelzi. Egy teszt hibás teljesítése esetén új kérdéssort kérhet, a próbálkozások száma nincs korlátozva. Elkezdett tesztet nem lehet elmenteni vagy félbehagyni, a kérdésekre egyszerre kell válaszolni, erre kb. 30 perc áll rendelkezésére.
- A szakmai képzéseknél az előírt anyagrészek mindegyikét, a javasolt anyagrészekből a megjelölt számút kell teljesítenie.

Kérjük, hogy megrendeléskor a honlapunkon elérhető bankkártyás fizetéssel egyenlítse ki a képzés díját, vagy ha ezt nem tudja megtenni, a teljesítéssel egyidőben utalja át részünkre az anyag részvételi díját (Takarékbank Zrt. 18203033-06022690-40010019), mert a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolást csak rendezett díj esetén küldjük ki Önnek illetve területi kamarájának! Ha nem rendelkezik sem kértyás, sem banki utalásos lehetőséggel, irodánkban (előzetesen egyeztetett időpontban) vagy bármely Takarék Kereskedelmi Bank fiókban készpénzzel is fizethet.

A megrendelésről illetve a befizetésről visszaigazolást nem küldünk, azok beérkezését a bejelentkező ablak részletes adatok menüjében tudja ellenőrizni.

Reméljük, rendszerünk elnyeri tetszését. Kérjük, az info@epitesztovabbkepzo.hu e-mail címre küldött észrevételeivel segítse szolgáltatásunk minőségének fejlesztését.

Felhívjuk figyelmét, hogy a távoktatási anyagrészek a Magyar Építész Kamara tulajdonát képezik és felhasználásukra az Építész Továbbképző NKft. jogosult. Jelen távoktatási rendszeren kívüli felhasználásuk, részben vagy egészben történő másolásuk csak a Kamara írásbeli engedélye alapján lehetséges!

alap keresd
 
KÖTELEZŐ (JOGI) továbbképzés
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 2017/K/1
státusz: aktív díj: 15240 HUF
38. Mimar Sinan - az Oszmán Birodalom építészete virtuális építészettörténeti utazás (ea: Rabb Péter)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2021/50
státusz: aktív díj: 3048 HUF
37. Normann építészet Virtuális építészeti kalandozás a normannok nyomában (ea: Rabb Péter)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2021/49
státusz: aktív díj: 3048 HUF
36. Irán iszlám építészete a XVIII. századig virtuális építészettörténeti kalandozás a Perzsiában (ea: Rabb Péter)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2021/48
státusz: aktív díj: 3048 HUF
35. Szicília - egy (illetve két) kirándulás képekben virtuális építészettörténeti körutazás (ea: Rabb Péter)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2021/47
státusz: aktív díj: 3048 HUF
34X. Királyi nyomokon - 1. A XI. század nyomában - Istvántól-Kálmánig ea: Rabb Péter
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/251
státusz: aktív díj: 3048 HUF
33X. Királyi nyomokon - 4. Zsigmond nyomában ea: Rabb Péter
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/250
státusz: aktív díj: 3048 HUF
32X. Királyi nyomokon - 2. III. Béla nyomában ea: Rabb Péter
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/252
státusz: aktív díj: 3048 HUF
31X. Királyi nyomokon - 3. Az Anjouk nyomában ea: Rabb Péter
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/249
státusz: aktív díj: 3048 HUF
29. Mi az E-napló?
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/375
státusz: aktív díj: 1500 HUF
28. Az akadálymentes építészet
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/374
státusz: aktív díj: 1500 HUF
27. Mi az ÉTDR?
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 2p;
bírálatiszám: 2013/373
státusz: aktív díj: 2500 HUF
25. A monolit vasbetonszerkezetek
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2013/372
státusz: aktív díj: 1500 HUF
14. Pénzügyi-jogi ismeretek
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/13/7-14
státusz: aktív díj: 1250 HUF
12. Szabványügyi ismeretek
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2009/13/7-12
státusz: aktív díj: 1250 HUF
51. Fenntarthatóság vs. épített környezet A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-1
státusz: aktív díj: 2540 HUF
52. Környezettudatos épület tervezése A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-2
státusz: aktív díj: 2540 HUF
53. Új épületminőség felújítással A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-3
státusz: aktív díj: 2540 HUF
54. Minősítési rendszerek A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-4
státusz: aktív díj: 2540 HUF
55. Életciklus elemzés az építészetben - A környezetterhelés számszerűsítése A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-5
státusz: aktív díj: 2540 HUF
56. A környezettudatos építés mérlege (költségek és nyereségek) A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-6
státusz: aktív díj: 2540 HUF
57. Környezettudatos ingatlanfejlesztés A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-7
státusz: aktív díj: 2540 HUF
58. Környezettudatos településtervezés, műszaki infrastruktúra A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-8
státusz: aktív díj: 2540 HUF
59. Környezettudatos építés pszichológiája A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-9
státusz: aktív díj: 2540 HUF
60. ÉpületenergETIKA - Energetikai vonatkozások A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-10
státusz: aktív díj: 2540 HUF
61. WELL minősítési rendszer A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-11
státusz: aktív díj: 2540 HUF
62. Épületüzemeltetés, épülethasználat A környezettudatos építészet alapjai sorozat (távoktatás)
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1p;
bírálatiszám: 2020/115-12
státusz: aktív díj: 2540 HUF
Jog/Tervezés - jogszabályváltozások október 1 -től és január 1 -től
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 2900 HUF
próba
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 0 HUF
A tűzvédelem szempontjai rekonstrukciós feladatok során
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 3000 HUF
A tűzvédelem alapfogalmai
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 1800 HUF
Porta XVI.: Richter Gedeon Gyógyszergyár
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 1p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 2500 HUF
Miértek és hogyanok az építésügyben
Letölthető anyagok típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám:
státusz: aktív díj: 0 HUF
KÖTELEZŐ továbbképzés (2017/K/1) [2019.12.31-ig]
Kötelező továbbképzés típus: szöveges
pontszám: 0p;
bírálatiszám: 2017/K/1
státusz: inaktív díj: 12700 HUF
34. Királyi nyomokon - 1. A XI. század nyomában - Istvántól-Kálmánig ea: Rabb Péter
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/251
státusz: inaktív díj: 2200 HUF
33. Királyi nyomokon - 4. Zsigmond nyomában ea: Rabb Péter
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/250
státusz: inaktív díj: 2200 HUF
32. Királyi nyomokon - 2. III. Béla nyomában ea: Rabb Péter
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/252
státusz: inaktív díj: 2200 HUF
31. Királyi nyomokon - 3. Az Anjouk nyomában ea: Rabb Péter
Szakmai kreditpontos továbbképzés típus: videóanyag
pontszám: 1.5p;
bírálatiszám: 2015/249
státusz: inaktív díj: 2200 HUF